Vegårshei – Espeland

OT FTTH

Vinter 2019 bygget vi ut et stort område i Vegårshei. Prosjektet var et OT prosjekt.